Vakantie en waarneming

Tijdens vakanties en nascholingen wordt de praktijk uitsluitend voor dringende zaken, die niet kunnen wachten, waargenomen door de andere huisartsen van Huisartsenpraktijk Princenhage.

Dokter Verhaegen en dokter Bakers zijn tijdens vakantie en nascholing meestal tegelijk afwezig. De reden hiervan is dat, wanneer een van hen afwezig is, de praktijk voor de helft onbemand is. Er is dan onvoldoende capaciteit om alle gevraagde zorg te kunnen leveren. Het veiligst is daarom om voor spoedzaken een beroep te doen op de waarneming, en de overige zorgvragen uit te stellen totdat de praktijk weer open is.